ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

อาซาฮิคาวะ → คุชิโระ

ผ่านทางด่วนโดโท

Range
286km
TIME
4 ชั่วโมง 32 นาที