ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

อาซาฮิคาวะ → มงเบทสึ

ผ่านทางหลวงหมายเลข 273

Range
148km
TIME
2 ชั่วโมง 26 นาที