ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

มงเบทสึ → ฟุราโนะ

ผ่านทางหลวงหมายเลข 273

Range
189km
TIME
3 ชั่วโมง 25 นาที