ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

มงเบทสึ → เนมุโระ

ผ่านทางหลวงหมายเลข 243

Range
278km
TIME
4 ชั่วโมง 43 นาที