ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

มงเบทสึ → โอบิฮิโระ

ผ่านทางหลวงหมายเลข 242

Range
232km
TIME
3 ชั่วโมง 42 นาที