ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

มงเบทสึ → คุชิโระ

ผ่านทางหลวงหมายเลข 240

Range
233km
TIME
4 ชั่วโมง 3 นาที