ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

มงเบทสึ → ชิเรโตโกะ

ผ่านโอค็อตสก์ไลน์

Range
188km
TIME
3 ชั่วโมง 19 นาที