ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

มงเบทสึ → ชิเรโตโกะ

ผ่านโอค็อตสก์ไลน์

Range
188km
TIME
3 ชั่วโมง 19 นาที