ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

มงเบทสึ → อาบาชิริ

ผ่านโอค็อตสก์ไลน์

Range
108km
TIME
1 ชั่วโมง 56 นาที