ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

มงเบทสึ → คิตามิ

ผ่านโอค็อตสก์ไลน์

Range
93.7km
TIME
1 ชั่วโมง 42 นาที