ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

มงเบทสึ → คิตามิ

ผ่านโอค็อตสก์ไลน์

Range
93.7km
TIME
1 ชั่วโมง 42 นาที