ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

มงเบทสึ → อาซาฮิคาวะ

ผ่านทางหลวงหมายเลข 273 และทางด่วนอาซาฮิคาวะมงเบทสึ (ช่วงที่ไม่มีค่าธรรมเนียม)

Range
148km
TIME
2 ชั่วโมง 31 นาที