ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

คิตามิ → ฟุราโนะ

ผ่านทางหลวงหมายเลข 39

Range
207km
TIME
3 ชั่วโมง 46 นาที