ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

คิตามิ → ฟุราโนะ

ผ่านทางหลวงหมายเลข 39

Range
207km
TIME
3 ชั่วโมง 46 นาที