ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

คิตามิ → เนมุโระ

ผ่านทางหลวงหมายเลข 243

Range
195km
TIME
3 ชั่วโมง 20 นาที