ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

คิตามิ → โอบิฮิโระ

ผ่านทางหลวงหมายเลข 242 และทางด่วนโดโท

Range
151km
TIME
2 ชั่วโมง 31 นาที