ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

คิตามิ → คุชิโระ

ผ่านทางหลวงหมายเลข 240

Range
140km
TIME
2 ชั่วโมง 28 นาที