ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

คิตามิ → ชิเรโตโกะ

ผ่านทางหลวงหมายเลข 334 (ทางหลวงชิเรโตโกะ) และทางหลวงหมายเลข 334

Range
120km
TIME
2 ชั่วโมง 11 นาที