ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

คิตามิ → อาบาชิริ

ผ่านทางหลวงหมายเลข 39 และถนนฮอกไกโดหมายเลข 104

Range
44.7km
TIME
54 นาที