ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

คิตามิ → มงเบทสึ

ผ่านโอค็อตสก์ไลน์

Range
93.4km
TIME
1 ชั่วโมง 41 นาที