ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

คิตามิ → มงเบทสึ

ผ่านโอค็อตสก์ไลน์

Range
93.4km
TIME
1 ชั่วโมง 41 นาที