ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

คิตามิ → อาซาฮิคาวะ

ผ่านทางหลวงหมายเลข 39

Range
165km
TIME
2 ชั่วโมง 52 นาที