ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

อาบาชิริ → มงเบทสึ

ผ่านทางหลวงหมายเลข 238

Range
108km
TIME
1 ชั่วโมง 55 นาที