ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

อาบาชิริ → คิตามิ

ผ่านถนนฮอกไกโดหมายเลข 104 และทางหลวงหมายเลข 39

Range
44.5km
TIME
53 นาที