ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

อาบาชิริ → ชิเรโตโกะ

ผ่านทางหลวงหมายเลข 244 และทางหลวงหมายเลข 334

Range
80.1km
TIME
1 ชั่วโมง 24 นาที