ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

อาบาชิริ → คุชิโระ

ผ่านถนนฮอกไกโดหมายเลข 102 และทางหลวงหมายเลข 391

Range
147km
TIME
2 ชั่วโมง 37 นาที