ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

อาบาชิริ → โอบิฮิโระ

ผ่านทางด่วนโดโท

Range
193km
TIME
3 ชั่วโมง 6 นาที