ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

อาบาชิริ → โอบิฮิโระ

ผ่านทางด่วนโดโท

Range
193km
TIME
3 ชั่วโมง 6 นาที