ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

ชิเรโตโกะ → ฟุราโนะ

ผ่านทางหลวงหมายเลข 334

Range
327km
TIME
5 ชั่วโมง 28 นาที