ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

ชิเรโตโกะ → ฟุราโนะ

ผ่านทางหลวงหมายเลข 334

Range
327km
TIME
5 ชั่วโมง 28 นาที