ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

ชิเรโตโกะ → เนมุโระ

ผ่านทางหลวงหมายเลข 335 และทางหลวงหมายเลข 244

Range
165km
TIME
2 ชั่วโมง 42 นาที