ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

ชิเรโตโกะ → โอบิฮิโระ

ผ่านทางหลวงหมายเลข 334

Range
258km
TIME
4 ชั่วโมง 10 นาที