ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

ชิเรโตโกะ → คุชิโระ

ผ่านทางหลวงหมายเลข 334 และทางหลวงหมายเลข 391

Range
173km
TIME
3 ชั่วโมง 4 นาที