ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

ชิเรโตโกะ → อาบาชิริ

ผ่านทางหลวงหมายเลข 334 และทางหลวงหมายเลข 244

Range
81.0km
TIME
1 ชั่วโมง 24 นาที