ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

ชิเรโตโกะ → อาบาชิริ

ผ่านทางหลวงหมายเลข 334 และทางหลวงหมายเลข 244

Range
81.0km
TIME
1 ชั่วโมง 24 นาที