ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

ชิเรโตโกะ → คิตามิ

ผ่านทางหลวงหมายเลข 334

Range
122km
TIME
2 ชั่วโมง 11 นาที