ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

ชิเรโตโกะ → มงเบทสึ

ผ่านทางหลวงหมายเลข 238

Range
189km
TIME
3 ชั่วโมง 17 นาที