ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

ชิเรโตโกะ → มงเบทสึ

ผ่านทางหลวงหมายเลข 238

Range
189km
TIME
3 ชั่วโมง 17 นาที