ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

ชิเรโตโกะ → อาซาฮิคาวะ

ผ่านทางหลวงหมายเลข 334 และทางด่วนอาซาฮิคาวะมงเบทสึ (ช่วงที่ไม่มีค่าธรรมเนียม)

Range
286km
TIME
4 ชั่วโมง 33 นาที