ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

ชิเรโตโกะ → อาซาฮิคาวะ

ผ่านทางหลวงหมายเลข 334 และทางด่วนอาซาฮิคาวะมงเบทสึ (ช่วงที่ไม่มีค่าธรรมเนียม)

Range
286km
TIME
4 ชั่วโมง 33 นาที