ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

คุชิโระ → มงเบทสึ

ผ่านทางหลวงหมายเลข 240

Range
233km
TIME
3 ชั่วโมง 59 นาที