ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

คุชิโระ → มงเบทสึ

ผ่านทางหลวงหมายเลข 240

Range
233km
TIME
3 ชั่วโมง 59 นาที