ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

คุชิโระ → คิตามิ

ผ่านทางหลวงหมายเลข 240

Range
139km
TIME
2 ชั่วโมง 27 นาที