ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

คุชิโระ → อาบาชิริ

ผ่านทางหลวงหมายเลข 391 และถนนฮอกไกโดหมายเลข 102

Range
147km
TIME
2 ชั่วโมง 37 นาที