ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

คุชิโระ → ชิเรโตโกะ

ผ่านทางหลวงหมายเลข 391

Range
173km
TIME
3 ชั่วโมง 6 นาที