ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

คุชิโระ → ชิเรโตโกะ

ผ่านทางหลวงหมายเลข 391

Range
173km
TIME
3 ชั่วโมง 6 นาที