ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

คุชิโระ → อาซาฮิคาวะ

ผ่านทางด่วนโดโท

Range
285km
TIME
4 ชั่วโมง 29 นาที