ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

คุชิโระ → อาซาฮิคาวะ

ผ่านทางด่วนโดโท

Range
285km
TIME
4 ชั่วโมง 29 นาที