ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

คุชิโระ → ฟุราโนะ

ผ่านทางด่วนโดโท

Range
235km
TIME
3 ชั่วโมง 28 นาที