ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

คุชิโระ → ฟุราโนะ

ผ่านทางด่วนโดโท

Range
235km
TIME
3 ชั่วโมง 28 นาที