ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

โอบิฮิโระ → มงเบทสึ

ผ่านทางหลวงหมายเลข 242

Range
231km
TIME
3 ชั่วโมง 40 นาที