ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

โอบิฮิโระ → คิตามิ

ผ่านทางด่วนโดโทและทางหลวงหมายเลข 242

Range
150km
TIME
2 ชั่วโมง 27 นาที