ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

โอบิฮิโระ → อาบาชิริ

ผ่านทางด่วนโดโทและทางหลวงหมายเลข 241

Range
194km
TIME
3 ชั่วโมง 5 นาที