ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

โอบิฮิโระ → ชิเรโตโกะ

ผ่านทางด่วนโดโท

Range
257km
TIME
4 ชั่วโมง 9 นาที