ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

โอบิฮิโระ → อาซาฮิคาวะ

ผ่านทางด่วนโดโท

Range
168km
TIME
2 ชั่วโมง 56 นาที