ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

โอบิฮิโระ → เนมุโระ

ผ่านทางหลวงหมายเลข 44

Range
261km
TIME
4 ชั่วโมง 8 นาที