ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

โอบิฮิโระ → เนมุโระ

ผ่านทางหลวงหมายเลข 44

Range
261km
TIME
4 ชั่วโมง 8 นาที