ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

โอบิฮิโระ → ฟุราโนะ

ผ่านทางด่วนโดโทและทางหลวงหมายเลข 38

Range
117km
TIME
1 ชั่วโมง 53 นาที