ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

เนมุโระ → ชิเรโตโกะ

ผ่านทางหลวงหมายเลข 244 และทางหลวงหมายเลข 335

Range
165km
TIME
2 ชั่วโมง 41 นาที