ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

เนมุโระ → อาบาชิริ

ผ่านทางหลวงหมายเลข 244

Range
186km
TIME
3 ชั่วโมง 1 นาที