ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

เนมุโระ → คิตามิ

ผ่านทางหลวงหมายเลข 243

Range
195km
TIME
3 ชั่วโมง 19 นาที