ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

เนมุโระ → มงเบทสึ

ผ่านทางหลวงหมายเลข 243

Range
281km
TIME
4 ชั่วโมง 38 นาที