ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

เนมุโระ → อาซาฮิคาวะ

ผ่านทางหลวงหมายเลข 243

Range
366km
TIME
5 ชั่วโมง 37 นาที