ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

EASTERN HOKKAIDO OFFICIAL TOURISM INFORMATION SITE

MENU

เนมุโระ → อาซาฮิคาวะ

ผ่านทางหลวงหมายเลข 243

Range
366km
TIME
5 ชั่วโมง 37 นาที