ฮอกไกโดตะวันออก Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido

Explorer The Wonderland. Eastern Hokkaido Official web site

MENU

ฟุราโนะ → เนมุโระ

ผ่านทางหลวงหมายเลข 44

Range
364km
TIME
5 ชั่วโมง 26 นาที